Dr. Martin Luther BIBLE
© DrMartinLuther.info by Johannes Biermanski, Germany 2019 - DATENSCHUTZERKLÄRUNG - IMPRESSUM

Bible, 3rd edition

The Sacred Scriptures

The Holy Bible

(Part 1/2)

Scope: PDF 428 pages, ePUB 464 pages Language: English Published: 1st edition July 2016 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-271-3 (PDF) ISBN 978-3-95963-269-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-270-6 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 2046 € 7.99  

The Holy Bible

(Part 2/2)

Scope: PDF 612 pages, ePUB 722 pages Language: English Published: 1st edition July 2016 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-274-4 (PDF) ISBN 978-3-95963-272-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-273-7 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 2047 € 7.99  

Dr. Martin Luther

„Este un lucru dezgustător să-l vezi pe omul care se pretinde a fi locţiitorul lui Hristos, etalând o astfel de măreţie pe care nici un împărat nu o poate egala. Se aseamănă această fiinţă cu Isus cel sărac sau cu Petru cel umil? Ei spun că el este stăpânul lumii! Dar Hristos, al cărui vicar se laudă a fi, spunea: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.” Pot oare stăpânirile unui vicar să se întindă dincolo de acelea ale superiorului său?” (D’Aubigne, cartea 6, cap. 3). în Român:  € 0.00  

Dr. Martin Luther

“It is a horrible thing to behold the man who styles himself Christ’s vicegerent, displaying a magnificence that no emperor can equal. Is this being like the poor Jesus, or the humble Peter? He is, say they, the lord of the world! But Christ, whose vicar he boasts of being, has said, ‘My kingdom is not of this world.’ Can the dominions of a vicar extend beyond those of his superior?” (D’Aubigne, book 6, chap. 3). in Russian:  € 0.00  
ebozon ebozon ebozon ebozon download download download download
Link: 
Dr. Martin Luther BIBLE

Bible, 3rd edition

The Sacred Scriptures

The Holy Bible

(Part 1/2)

Scope: PDF 428 pages, ePUB 464 pages Language: English Published: 1st edition July 2016 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-271-3 (PDF) ISBN 978-3-95963-269-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-270-6 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 2046 € 7.99  

The Holy Bible

(Part 2/2)

Scope: PDF 612 pages, ePUB 722 pages Language: English Published: 1st edition July 2016 Publisher: Ebozon Publishing ISBN 978-3-95963-274-4 (PDF) ISBN 978-3-95963-272-0 (ePUB) ISBN 978-3-95963-273-7 (Mobipocket) eBook format:         PDF           ePUB           Mobipocket Artikel-Nr.: 2047 € 7.99  
ebozon ebozon ebozon ebozon

Dr. Martin Luther

„Este un lucru dezgustător să-l vezi pe omul care se pretinde a fi locţiitorul lui Hristos, etalând o astfel de măreţie pe care nici un împărat nu o poate egala. Se aseamănă această fiinţă cu Isus cel sărac sau cu Petru cel umil? Ei spun că el este stăpânul lumii! Dar Hristos, al cărui vicar se laudă a fi, spunea: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.” Pot oare stăpânirile unui vicar să se întindă dincolo de acelea ale superiorului său?” (D’Aubigne, cartea 6, cap. 3). în Român:  € 0.00  
download download

Dr. Martin Luther

“It is a horrible thing to behold the man who styles himself Christ’s vicegerent, displaying a magnificence that no emperor can equal. Is this being like the poor Jesus, or the humble Peter? He is, say they, the lord of the world! But Christ, whose vicar he boasts of being, has said, ‘My kingdom is not of this world.’ Can the dominions of a vicar extend beyond those of his superior?” (D’Aubigne, book 6, chap. 3). in Russian:  € 0.00  
download download
Link: 
© DrMartinLuther.info by Johannes Biermanski, Germany 2019  - DATENSCHUTZERKLÄRUNG - IMPRESSUM